Vinterstängning av pool

När du stänger din pool är det viktigt att det görs på rätt sätt. Följ guiden nedan för att säkerställa att inget går sönder under vintern och du kan njuta av din pool under lång tid.

Kontakta oss gärna, så hjälper vi dig!

Alla pooler är unika och förutsättningarna kan skilja sig åt. Det finns dock ett par grundläggande tips som i stort sätt kan följas för alla typer av pooler. Just den här guiden beskriver en pool med klorerat vatten.

Viktiga steg att följa vid stängning av pool:

 • Ta upp lös utrustning ur poolen.
 • Stäng av eventuell värme till poolen och dränera den vid frysrisk.
 • Ska vatten finnas kvar i poolen ska detta chockkloreras och behandlas med algmedel, varefter PH-balansen justeras till 7,2-7,6. Kör pumpen i 4-6 timmar om dygnet, tills vattentemperaturen understiger 7 grader.
 • Rengör botten med bottensug.
 • Rengör pool-kanterna med borste.
 • Backspola filtret, och ställ sedan filterhuvudet på ”Filter”. Töm ur kvarvarande vatten ur filtret om frysrisk föreligger. (Det gör du genom att ta av botten-pluggen så vattnet kan rinna ut). Detta kan ta en stund då det ska silas genom glaset/sanden, sedan skruva tillbaka locket. Ett tips kan vara att man inte skruvar åt locken på sandfilter och pump utan gör det helt innan man kör igång på våren
 • Rengör silarna i utloppet och i pumpen.
 • Sänk eventuellt vattennivån under munstyckena, (Detta görs enklast med hjälp ut av en dränkbar pump, OBS! ingår ej i pool-kit).
 • Täck med en vintertäckning, innan du tömmer pump och ledningar på vatten som riskerar att frysa.
 • Pump tömmer du genom att ta av botten-pluggarna på pumpens underkant, så vattnet kan rinna ut.
 • Ledningar töms genom att du skruvar av vid ventiler in och ut vid pump och filter, och sedan blåses ledningarna med tryckluft.
 • Ställ filterhuvudet på ”0 Winter”.

Observera!

 • Det får aldrig finnas vatten i dräneringsbrunnen. Detta är extra viktigt under vinterstängningen
  av poolen. Om det finns vatten i brunnen måste vattnet pumpas bort snabbt. Det görs enklast med en dränkbar pump (tillbehör, ingår ej).
 • Om man har vatten i sin dräneringbrunn eller runt poolen så finns det risk för att poolen kan lyfta från sitt ursprungliga läge. Detta kan medföra stora komplikationer och därför är det mycket viktigt att kontrollera sin dräneringsbrunn med jämna mellanrum.
 • Vid vinter-stängningen, då en del sänker vatten- nivån under inlopp och utlopp, måste man (innan man genomför stängningen) se till att inget vatten finns runt poolens utsida. Detta kontrollerar du genom att titta i dräneringsbrunnen.